Trả lời đối đáp những hãng thông tấn, Thượng tướng Valery Kapashin, quan chức quân đội phụ trách gìn giữ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Nga thông báo, số vũ khí hóa học còn lại sẽ được bỏ đi, chậm nhất vào tháng 12 năm 2017.

Là một đất nước tham dự kí kết Công ước Quốc tế về cấm vũ khí hóa học, Nga đã triệt tiêu 93% kho vũ khí hóa học. Trong 20 năm qua, Nga cũng đã xây dựng một số công xưởng dùng để tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất những châu lục./.