Ngày 27/10, Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

trung quoc nhan manh quyet tam chong tham nhung triet de hinh 1
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong thông cáo được công khai sau khi bị cắt Hội nghị, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm cần chú trọng của qui tắc lãnh đạo đội ngủ, cá nhân chịu thái độ trong sinh hoạt Đảng, huy động những đảng viên bổ sung ý thức giữ vững đoàn kết, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng.

Đáng để ý, thông cáo lần căn bản đã thừa nhận Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là “hạt nhân” của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc huy động “những đảng viên đồng bộ xung quanh Ban tuân thủ Trung ương Đảng với hạt nhân là bạn bè Tập Cận Bình”.

Hội nghị cũng không ngừng nhấn mạnh công vụ phòng, chống tham nhũng, xách định kiên trì xây dựng được cơ chế để cho cán bộ, đảng viên chưa dám tham nhũng, chẳng thể tham nhũng và không nghĩ đến tham nhũng.

Hội nghị cũng nhấn mạnh kiên trì chấm dứt nạn chuyển nhượng chức quyền hoặc gian lận trong bầu cử, ngăn chặn những hành vi mặc cả với cơ quan đảng để có được sự thăng qua tiến chức, ngăn chặn những bề ngoài can thiệp từ ở ngoài đối với công vụ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Cùng với đó, Hội nghị cũng đưa ra đa dạng giải pháp nhằm cải biến sinh hoạt chính trị và bổ sung theo giõi trong nội bộ Đảng, với việc bằng nhữngh 2 văn kiện cần chú trọng. Đó là “Quy tắc về cuộc sống chính trị nội bộ Đảng trong hiện trạng mới” và “Điều lệ về theo giõi nội bộ Đảng”.

Hội nghị cũng định đoạt sẽ thực hiện Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào nửa cuối năm 2017./.